Grafik Tasarımcının Görevleri

▪ Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,

▪ İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,

▪ Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,

▪ Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,

▪ Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır. Örneğin; bir broşürün tasarımını yaparken; bilgisayarda uygulayarak veya teknisyene uygulatarak film aşamasına gelmesini sağlar, film aşamasında tasarımın aslına uygunluğunu denetler, prova baskısı ile sonuca yakın örneği inceler, baskı aşamasında matbaayı, malzemeyi (kağıt vb.) denetleyerek doğru sonucu almayı sağlar.

Kullandığı Alet ve Malzemerler

▪ Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları,

▪ Scanner-resim tarayıcı, printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar.

▪ Her türlü kağıt ve benzeri malzeme,

▪ Her türlü resim malzemesi,

▪ Baskı alet ve araçları,

▪ Fotokopi ve diğer büro aletleri,

▪ Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin;

– Biçim ve mekan ilişkisini görebilen,

– Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,

– Hayal gücü zengin, yaratıcı,

– Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,

– Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,

– Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.

Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olacağı düşünülmektedir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Grafik tasarımcısı, büroda; bilgisayarla veya çizim masası üzerinde, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, çoğu zaman bilgisayar karşısında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.

Yorum Gönderin