Tasarımda Bütünlük

Tasarımda bütünlük tasarım ilkeleri arasında önemli bir rol oynamaktadır. Bütünlük olmadan tasarım oluşturulmaz. Tasarımda bütünlük kavramı ögelerin birbiriyle ilişkisidir. Tasarım ilkelerinin diğer elemanlarını bir araya getirdiğimizde bir bütünlük oluşturmuş oluruz.

Tasarımda kullanılan bütünlük ilkesi, izleyicinin tasarımı birlik içerisinde algılamasını ve yorumlamasını sağlar. Bütünlükten yoksun tasarım gözü yorar ve görsel algıyı zorlaştırır. Tasarımcı dağınık kopuk ve parçalanmış bir tasarım etkisi yaratmamak adına kompozisyonda yer alan tüm elemanları belirli bir grup içerisine yerleştirmelidir. Tasarımda farklı olana vurgu yapmak istediğimiz zaman da benzer olanları bütünlük kavramı içeirisne yerleştirerek farklı olanı göz önüne koyup öne çıkarabiliriz. Örneğin siyah üçgenler arasında büyük bir kırmızı üçgen öne çıkarılarak tasarımda vurgu yapılabilir.

Tasarım ilkeleri arasında çok önemli bir yere sahip olan bütünlük, tasarımda bir araya gelmiş öğelerin ahenkini ve algısını yansıtmak adına önemlidir. Grafik tasarıma giriş konularından biri de tasarım ilkeleri ile beraber işleyeceğiniz tasarımda bütünlük ilkesidir. Tasarımda bütünlük çok fazla abartılmadan ve ahenki bozmadan işlendiğinde izleyiciye anlatılmak istenileni göstermek çok da zor olmayacaktır.

Tasarım ilkeleri

Tasarım ilkeleri grafik tasarımın giriş konuları arasında yer almakla beraber, ilkeleri tam anlamıyla kavradığımızda ve bu ilkelere uygun tasarımlar çıkardığımızda görsel algıyı yakalamış olacağız ve iletiyi başarılı bir şekilde iletmiş olacağız.

Tasarım ilkelerinin temel başlıkları şunlardır;

Bütünlük

Denge

Farklılık

Vurgu

Kontrast

Boşluk

Tasarım ilkelerinin daha detaylı açıklamasını görmek için bu bağlantıdan diğer konu içerikli yazımıza gidebilirsiniz

Tasarımda bütünlük oluştururken kullanılabilecek unsurlar şunlardır;

Bordür

Tasarım yüzeyini çevreleyen bordürler arasındaki yön, ton ve orantı gibi unsurlar görselde bütünlük sağlamada kullabılabilir.

Beyaz Boşluk

Sayfada gerekli yerlerde kullanılan beyaz boşluklar görsel bir bütünlük sağlamada kullanılabilir. ancak beyaz boşluk oranı çok fazla veya tasarıma göre çok az verilirse bütünlük bozulabilir ve algıyı yıkabilir.

Eksen

Sayfalar arasında bütünlük sağlamak için yatay ve dikey eksenlerden yararlanılabilir.

Bunun gibi işlediğimiz diğer konulara göz atmak için bu bağlantıdan diğer yazılarımıza gidebilirsiniz.

Sayfamıza destek olarak yeni içeriklerin gelmesini sağlayabilir ve bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz

Yorum Gönderin